XTron

IEO Launchpad

Mua trước tiền tệ mới với giá đặc biệt

IEO Launchpad

Cung cấp cho người dùng cơ hội đầu tư chi phí thấp để bắt đầu dự án

Khu vực mua hàng

gptcoin
Đơn vị tiền tệ mua:GPT
Thời gian bắt đầu:2023-10-01 00:00:00
Thời gian kết thúc:2024-01-29 00:00:00
Tổng số đã phát hành:1000000000.000000 GPT
发行单价:0.010000
Số lượng tham gia:20000000.000000 GPT
Mô tả dự án
Giới hạn ủa gói đăng ký :5000000.000000
Đơn giá mua :0.047019
Tối thiểu một lần :20000000.000000
Giới hạn ủa gói đăng ký :10000.000000

Industry background

GPTcoin coins are jointly launched by Mobie Exchange, with a limited issuance of 100 million. On October 31, 2022, the first subscription will be launched worldwide. The first subscription will have a circulation of 999999999 for 180 days. The subscription coins will be automatically released after 90 days of freezing. After the release, the currency market will open MBN/USDT trading pairs, and the contract market will open MBN/USDT trading pairs for trading. The price is expected to be 10 times of the subscription unit price

7.7389819381968%